Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen Lost in the Greenhouse via: info@lostinthegreenhouse.com
0512-335050

Lost in the Greenhouse wordt In het kader van Leeuwarden-Fryslan 2018 gemaakt door Orkater en Schouwburg De Lawei in samenwerking met Theater De Koornbeurs.

Neem voor meer persinformatie, beeldmateriaal en interviews contact op met Orkater, publiciteit@orkater.nl

Download persmap

Bereikbaarheid / route

Adres en route
De kassen van Hartman liggen aan de Juckemaleane te Sexbierum. Bezoekers uit de richting Harlingen worden verzocht de N31 tot Franeker te volgen en afslag 20 richting Sexbierum te nemen. Dit voorkomt verkeershinder in het dorp.

Vanaf N31 Afslag 20 richting Sexbierum. Volg de weg over de Getswerderdyk, Slachte en Frentsjerterdyk naar Sexbierum. Vlak na de gemarkeerde wegversmalling linksaf het kassencomplex op via de Waltaleane. Aan het eind van de weg links de Juckemaleane op. Na circa 200 meter aan uw linkerhand het parkeerterrein en het voorterrein van de kas van Lost in the Greenhouse.

Voor meer informatie over openbaar vervoer, kunt u het beste 9292ov.nl raadplegen.

  • Vanaf Station Harlingen kunt u Arriva buslijn 71 pakken en uitstappen bij Tsjerk Hiddesstrjitte (± 15 minuten bus, 10 minuten lopen). Laatste bus terug vanaf locatie vertrekt om 00:03.
  • Vanaf Station Leeuwarden kunt u ook Arriva buslijn 71 pakken en uitstappen bij Walburgastrjitte, (± 45 minuten bus, 10 minuten lopen). Laatste bus terug vanaf locatie vertrekt om 00:13.
  • Houd met een reis terug naar Groningen rekening met een laatste bus om 23:04.

Bij vragen kunt u contact opnemen Lost in the Greenhouse via: info@lostinthegreenhouse.com
0512-335050

Lost in the Greenhouse wordt In het kader van Leeuwarden-Fryslan 2018 gemaakt door Orkater en Schouwburg De Lawei in samenwerking met Theater De Koornbeurs.

Neem voor meer persinformatie, beeldmateriaal en interviews contact op met Orkater, publiciteit@orkater.nl

Download persmap