หมอประจำบ้าน : เคล็ดลับการดูแลสุขภาพง่าย ๆ สุขภาพที่ดีใคร ๆ ก็มีได้ แต่เราจำเป็นต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงคอยตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อลดความเสี่ยงเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ หรือหากป่วยก็จะได้รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพราะการดูแลสุขภาพก็เหมือนเป็นการลงทุน แม้ว่าจะไม่เห็นเป็นตัวเงิน แต่การไม่เจ็บป่วยจะสามารถช่วยให้เราเซฟค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้นั่นเอง มาเริ่มลงทุนเรื่องสุขภาพด้วยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกวันตามนี้เลย

การดูแลตัวเอง (Self-Care) จากคำนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO) คือ ความสามารถของบุคคล คนในครอบครัว และชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ รักษาสุขภาพ และรับมือกับความเจ็บป่วยและความพิการ ทั้งในกรณีที่มีและไม่มีผู้ให้บริการด้านสุขภาพให้การดูแล ซึ่งจากคำนิยามนี้จะเห็นได้ว่า การดูแลตัวเองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น และเราสามารถเริ่มดูแลตัวเองได้ทุกวันเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัย และไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการดูแลตัวเองนั้นแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้

การดูแลสุขภาพกาย (Physical Self-Care) คือ การดูแลสุขอนามัยส่วนตัวให้ดีอยู่เสมอ รวมไปถึงพฤติกรรมการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย เช่น ดูแลเรื่องความสะอาดของร่างกาย อาบน้ำและแปรงฟันให้สะอาดทุกวัน สระผมเป็นประจำ ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้น สวมเสื้อผ้าที่สะอาด รวมถึงดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีมีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาด หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ และควรตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนที่แนะนำตามช่วงอายุ รวมไปถึงการทำประกันสุขภาพเอาไว้ก่อนเจ็บป่วยเพื่อช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลที่อาจกระทบเงินส่วนอื่นได้

การดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ (Mental And Emotional Self-Care) นอกจากดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้ว สุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเราควรฝึกมองเชิงบวก รู้จักรักตัวเอง ให้อภัยตัวเอง ฝึกปฏิเสธสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่สบายซะบ้าง และอย่าลืมหากิจกรรมคลายเครียดหรือกิจกรรมเพิ่มทักษะตามที่ตัวเองสนใจ เพื่อมาช่วยผ่อนคลายความขุ่นมัวในจิตใจให้กลับมาสดใสเหมือนเดิม

การดูแลจิตวิญญาณ (Spiritual Self-Care) เป็นการดูแลตัวเองจากภายในให้สงบ เยือกเย็น เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ การจดบันทึกความรู้สึกในแต่ละวัน หรือออกไปเที่ยวเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติก็ช่วยได้

การดูแลสุขภาวะทางสังคม (Social Self-Care) นอกจากดูแลตัวเองแล้ว เราก็ต้องดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบตัวด้วย เพราะการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขในจิตใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ ลองหาเวลาว่างไปทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว หรือนัดเจอเพื่อนฝูงแลกเปลี่ยนเอเนอจี้บ้างก็ดี

ดูแลตัวเอง มีประโยชน์ระยะยาว
การดูแลตัวเองทั้ง 4 องค์ประกอบที่กล่าวมานั้นอาจดูเหมือนจะง่าย ดูไม่มีอะไรมาก แต่จริง ๆ แล้วก็ยากเอาเรื่องอยู่ เพราะต้องอาศัยทั้งวินัยและกำลังใจในการทำอย่างมาก แต่เชื่อเถอะว่า หากทำได้ต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจของเราในระยะยาวได้อย่างแน่นอน ใครอยากลองดูแลตัวเอง สามารถทำตามวิธีง่าย ๆ นี้ได้เลย

กินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทุกมื้อและปริมาณพอเหมาะ เน้นผักผลไม้ให้มาก ดื่มน้ำให้เพียงพอ และลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แอลกอฮอล์ หรือน้ำอัดลม และกินวิตามินที่ขาดเพื่อเสริมให้เพียงพอต่อร่างกายได้ เช่น วิตามินซี วิตามินบีรวม วิตามินอี สังกะสี ลูทีน เป็นต้น

ควรพักผ่อนให้เพียงพอ โดยผู้ใหญ่ควรนอนหลับให้ได้วันละ 7–9 ชั่วโมง และไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ก่อนนอน เพราะแสงสีฟ้า (Blue Light) จะทำให้นาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) ของร่างกายทำงานผิดเพี้ยนไป จนส่งผลให้มีปัญหานอนหลับยาก นอนไม่เป็นเวลา และทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้

หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที หรือเฉลี่ย 5 วัน วันละ 30 นาที จะไปเข้ายิมหรือออกกำลังกายแบบ Body Weight ที่บ้านแทนก็ได้หากมีพื้นที่จำกัด

รู้จักลำดับความสำคัญ สิ่งไหนสำคัญให้ทำก่อน หากเหนื่อยก็รู้จักพักและปฏิเสธในสิ่งที่ทำไม่ได้บ้าง เพื่อลดความกดดันและความเครียดในจิตใจ

ฝึกมองโลกในแง่ดีและรู้จักขอบคุณสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ทำกิจกรรมคลายความเครียด เช่น การทำสมาธิ พบปะเพื่อนฝูง เล่นกับสัตว์เลี้ยง